Клуб веселих та найкмітливіших
 • 13.08.2009
  Про затвердження положень про чемпіонати та фестивалі Клубу веселих та найкмітливіших


  МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ та спорту

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І туризму УКРАЇНИ

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

   

  Н А К А З

   

  12.05.2009                                                                                                        1576/22/392

   

   

   

   

   

                                                                                                                                       Зареєстровано в Міністерстві

                                                                                                                                       юстиції України

                                                                                                                                       07 серпня 2009 року

                                                                                                                                       за № 743/16759

  Про затвердження положень

  про чемпіонати та фестивалі

  Клубу веселих та найкмітливіших

   

   

  На виконання статей 5 та 11 Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2009-2015 роки” та з метою створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля

   

  Н А К А З У Є М О:

   

  1. Затвердити Положення про Чемпіонат КВН України, що додається.

  2. Затвердити Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких команд КВН, що додається.

  3. Затвердити Типове положення про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) чемпіонати КВН, що додається.

  4. Затвердити Типове положення про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН, що додається.

  5. Міністерству у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, Міністерству культури Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, культури і туризму обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  5.1. Довести до відома керівників відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, інших установ, підприємств, організацій положення, затверджені пунктом 1 цього наказу, та забезпечити організацію їх виконання.

  5.2. Забезпечити щорічне проведення місцевих (обласних, міських, районних), республіканського (в Автономній Республіці Крим) чемпіонатів КВН і фестивалів дитячих та юнацьких команд КВН відповідно до Типового положення про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) чемпіонати і Типового положення про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН.

  5.3. Забезпечити участь переможців та кращих команд місцевих (обласних, міських, районних) та республіканського (в Автономній Республіці Крим) чемпіонатів та фестивалів відповідно у Чемпіонаті КВН України та Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН.

  6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністра культури і туризму, Міністра освіти і науки України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

   

   

   

  Міністр України у справах сім’ї,

  молоді та спорту                                                                                      Ю.О. Павленко

   

   

   

  Міністр культури і туризму України                                                        В.В. Вовкун

   

   

   

  Міністр освіти і науки України                                                                 І.О. Вакарчук


   

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                          Наказ

  Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту,

  Міністерства культури і туризму України,

  Міністерства освіти і науки України

   

  __  __ 2009 № ___ /___ /___

   

   

   

  Положення

  про Чемпіонат КВН України

   

                                                                                                                                                            I.      Загальні положення

  1.1. Визначення основних термінів.

  У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

  КВН (Клуб веселих та найкмітливіших) – естрадна інтелектуально-гумористична гра двох або більше команд за попередньо підготовленими та імпровізаційними конкурсами на задану тему з метою визначення переможця; об’єднання на добровільних засадах команд та їх учасників з метою задоволення спільних інтересів щодо участі в естрадних інтелектуально-гумористичних іграх з однойменною назвою та організації і проведення таких ігор;

  команда КВН – організована група учасників гри КВН, яка представляє вищий навчальний заклад, підприємство, установу, організацію, населений пункт або є збірною;

  чемпіонат КВН – змагання команд КВН у формі гри з однойменною назвою із заздалегідь визначеними конкурсами за встановленим порядком та правилами з метою визначення переможця;

  Чемпіонат КВН України (далі – Чемпіонат) – змагання команд КВН України на загальнодержавному рівні, яке проводиться щороку відповідно до цього Положення.

  1.2. Чемпіонат проводиться з метою консолідації зусиль зацікавлених центральних органів виконавчої влади та громадських організацій у розвитку молодіжного руху КВН в Україні щодо створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, виявлення талановитих,

  обдарованих, творчих особистостей, патріотичного, морального та естетичного виховання дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля.

  1.3. Головні завдання Чемпіонату:

  пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої молоді;

  виховання у дітей та молоді патріотизму, любові до України;

  формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості;

  пропаганда та популяризація кращих зразків вітчизняного гумору та сатири;

  створення умов для задоволення потреб молоді в професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

  організація змістовного дозвілля дітей та молоді, створення сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу;

  пропаганда, популяризація та консолідація молодіжного руху КВН в Україні;

  визначення кращих команд КВН України.

  1.4. Організатори Чемпіонату:

  Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту;

  Міністерство освіти і науки України;

  Міністерство культури і туризму України;

  Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Асоціація „КВН України” (далі – Асоціація „КВН України”).

  До участі в організації та проведенні Чемпіонату організатори можуть залучати інші державні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, які надають організаційну, фінансову або матеріальну допомогу для його проведення.

  1.5. Повноваження організаторів:

  Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту:

  забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення Чемпіонату;

  надає фінансову підтримку у проведенні Чемпіонату;

  затверджує кошторис витрат на проведення Чемпіонату;

  залучає до участі в підготовці та проведенні Чемпіонату Міністерство у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  Міністерство освіти і науки України:

  забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення Чемпіонату;

  сприяє забезпеченню участі в Чемпіонаті команд КВН вищих навчальних закладів;

  залучає до участі в підготовці та проведенні Чемпіонату Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  Міністерство культури і туризму України:

  забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення Чемпіонату;

  залучає до участі в підготовці та проведенні Чемпіонату Міністерство культури Автономної Республіки Крим, управління культури і туризму обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  сприяє в наданні приміщень для проведення ігор Чемпіонату;

  сприяє організації змістовного відпочинку учасників Чемпіонату, проведенню екскурсій, відвіданням музеїв, виставок, історичних та культурних пам’яток тощо.

  Асоціація „КВН України”:

  здійснює оперативне керівництво підготовкою та проведенням Чемпіонату;

  здійснює координацію діяльності команд КВН Чемпіонату;

  визначає тематику, кількість конкурсних завдань, умови і часовий регламент виступів команд;

  забезпечує редагування, режисуру, репетиції та сценарну розробку ігор та виступів команд Чемпіонату;

  забезпечує роботу компетентного журі ігор Чемпіонату;

  проводить семінари та тренінги для організаторів та учасників Чемпіонату;

  залучає кошти спонсорів для проведення Чемпіонату;

  залучає до участі в підготовці та проведенні Чемпіонату місцеві осередки;

  забезпечує висвітлення Чемпіонату в засобах масової інформації України.

  1.6. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Чемпіонату здійснює Центральний оргкомітет, до складу якого входять по одному уповноваженому організаторами представнику.

  Центральний оргкомітет:

  розглядає кошторис Чемпіонату та рекомендує його до затвердження Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту;

  визначає склад команд КВН Чемпіонату;

  визначає місце проведення ігор Чемпіонату;

  погоджує порядок проведення місцевих чемпіонатів;

  погоджує склад компетентного журі Чемпіонату;

  визначає та нагороджує дипломами переможців та кращих учасників Чемпіонату.

  1.7. Засідання Центрального оргкомітету відбуваються за ініціативи одного з організаторів, але не менше одного разу на півроку.

  Центральний оргкомітет приймає рішення за принципом більшості голосів. У разі рівного розподілу голосів перевага надається голосу представника Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

  1.8. Мова проведення Чемпіонату визначається згідно з Конституцією України та Законом Української РСР "Про мови в Українській РСР".

   

                                                                                                              I.      Учасники, Порядок, умови і СТРОКИ проведення

  2.1. До участі в Чемпіонаті запрошуються команди КВН вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, збірні команди за умови подання заявки відповідно до місцевого та Центрального оргкомітетів за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

  2.2. Чемпіонат проводиться на двох рівнях:

  місцевий рівень – районні, міські, обласні та республіканський (в Автономній Республіці Крим) чемпіонати КВН (далі – регіональні чемпіонати);

  всеукраїнський рівень – Чемпіонат КВН України.

  2.3. Порядок, умови і строки проведення чемпіонатів регіонального рівня визначаються відповідними Положеннями про місцеві (обласні, міські, районні) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) чемпіонати, які розробляються відповідно до Типового положення про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) чемпіонати КВН, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України від 12.05.2009 № 1576/22/392.

  2.4. Організаторами регіональних чемпіонатів є Міністерство у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, Міністерство культури Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту, управління освіти і науки, управління культури і туризму обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцеві осередки Асоціації „КВН України”.

  2.5. Строки проведення Чемпіонату:

  відбірний тур „Всеукраїнський фестиваль КВН” – жовтень;

  1-й тур – грудень;

  2-й тур – лютий;

  3-й тур – травень;

  фінальний тур – вересень.

  2.6. Дати та місце проведення турів Чемпіонату визначає Центральний оргкомітет.

  2.7. До участі у відбірному турі Чемпіонату запрошуються команди, які стали переможцями регіональних чемпіонатів і рекомендовані місцевими оргкомітетами.

  2.8. До участі в іграх 1-3-го турів Чемпіонату запрошуються команди, які успішно виступили у відбірному турі. Їх кількість визначає Центральний оргкомітет і направляє їм офіційні листи-запрошення.

  2.9. Ігри 1-3-го турів проводяться за рейтинговою системою. Рейтинг команд визначається як сума оцінок за кожну гру.

  2.10. У фінальному турі проводиться одна гра за участю чотирьох команд, які здобули найвищий рейтинг за результатами ігор трьох попередніх турів. Переможець гри стає чемпіоном КВН України, інші – відповідно призерами.

  2.11. Ігри Чемпіонату можуть включати такі конкурси:

  Привітання – гумористичне естрадне дійство, яке передбачає демонстрацію командами логічно пов’язаних між собою жартів, мініатюр, пісенних пародій тощо на задану тему.

  Розминка – конкурс, у якому команди за тридцять секунд повинні придумати смішні відповіді на запитання, які ставлять інші команди, журі, ведучий та/або глядачі.

  Імпровізаційний конкурс передбачає підготовку та виконання (демонстрацію) командами завдання, яке їм пропонується за певний час перед грою або під час гри. Завдання може бути літературним, музичним (пісенним, танцювальним), пантомімою тощо.

  Відеоконкурс передбачає створення командами власного короткометражного відеосюжету або озвучення змонтованого відеоряду на задану тему та його демонстрацію під час гри.

  Капітанський конкурс – це змагання капітанів команд КВН, які, перебуваючи одночасно на сцені під час гри, по черзі виконують завдання на задану тему, а потім дають відповіді на запитання, які ставлять один одному щодо змісту завдання.

  Музичний конкурс є демонстрацією командами сюжетно пов’язаних пісенних та танцювальних пародій, конферансу, жартів, мініатюр тощо на задану музичну тематику.

  Домашнє завдання – гумористична міні-вистава, виконана учасниками команд, в основу якої покладено сюжет на задану тему.

  2.12. Тематику, кількість конкурсних завдань, умови і часовий регламент виступу команд у кожній грі визначає Асоціація „КВН України” та доводить цю інформацію до їх відома не менше ніж за 30 днів до початку туру.

  2.13. Команди, які за результатами відбірного туру не потрапили до подальшої участі у Чемпіонаті, але показали належний творчий рівень, залучаються до участі в іграх Студентської ліги КВН України та розіграшу Кубка КВН України, які проводяться у рамках Чемпіонату.

  2.14. Центральний оргкомітет має право вносити зміни у порядок та умови проведення Чемпіонату.

   

                                                                                                   II.      Визначення результатів і нагородження переможців

  3.1. Визначення результатів ігор Чемпіонату здійснює компетентне журі (суддівська рада) в кількості п’яти осіб, персональний склад якого формується Асоціацією „КВН України” за погодженням з Центральним оргкомітетом. Персональний склад журі залишається незмінним протягом туру.

  3.2. Оцінювання виступів команди за кожен конкурс журі здійснює за 10-бальною системою з подальшим виведенням середнього бала. Сума середніх балів за всі конкурси є оцінкою виступу команди у грі. Переможцем гри стає команда, яка отримала найвищу оцінку. Така система оцінювання залишається постійною протягом усього Чемпіонату.

  3.3. Журі оцінює виступи команд за кожен конкурс комплексною оцінкою за такими критеріями: розкриття теми, художній рівень виконання, оригінальність постановки, авторська та виконавська майстерність, артистизм виконання та гумор, якість музичного оформлення, логіка мови, дикція, сценічна культура.

  3.4. Рішення журі за результатами кожної гри оформляється протоколом.                                                                                                                                                       

  3.5. За результатами ігор Чемпіонату визначаються команди, які стали переможцями та призерами, і нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.

  3.6. За рішенням Центрального оргкомітету кращі учасники Чемпіонату нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.

   

  ІV. ФІНАНСУВАННЯ

  4.1. Чемпіонат проводиться за кошти організаторів, спонсорів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  4.2. Витрати на організацію та проведення Чемпіонату здійснюються відповідно до кошторису, затвердженого Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту.

  4.3. Статті та розміри витрат на участь команди в кожному турі визначаються Центральним оргкомітетом і доводяться до відома команд КВН офіційним листом не менше ніж за 30 днів до початку його проведення.

   

   

   

   

   

   

  Додаток

  до Положення про

  Чемпіонат КВН України

   

  ЗАЯВКА

  команди _____________________________________________________________

  (повна назва)

  про участь у Чемпіонаті КВН України 20__ року.

  Інформація про команду:

  1.       Місто (село, селище), область ________________________________________

  2.       Навчальний заклад (підприємство, установа, організація)_________________

  ____________________________________________________________________

  3.       Список учасників команди:

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Дата народження

  Місце проживання

  Місце навчання, роботи

  1      

   

   

   

   

  2      

   

   

   

   

  3      

   

   

   

   

  4      

   

   

   

   

  5      

   

   

   

   

  6      

   

   

   

   

  7      

   

   

   

   

  8      

   

   

   

   

  9      

   

   

   

   

  10   

   

   

   

   

  11   

   

   

   

   

  12   

   

   

   

   

  13   

   

   

   

   

  14   

   

   

   

   

  15   

   

   

   

   

   

  4.       Керівник команди __________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  ____________________________________________________________________

  (місце навчання, роботи, посада)

  моб.тел. ___________ службовий тел. ____________ e-mail _______________

   

  Заявка завіряється керівником організації, яка направляє команду для участі в Чемпіонаті КВН України  20__ року.

   

  _________________                              _________________                        _________________

                 (посада)                                            (підпис)                                          (прізвище, ініціали)

   

   

  м.п.                                                                                           ___ __________ 20__ року

   


  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ

  Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту,

  Міністерства культури і туризму України,

  Міністерства освіти і науки України

   

  __ __ 2009 № ___ /___ /___

   

   

  Положення

  про Всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких команд КВН

   

                                                                                                                                                            I.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1.   Визначення основних термінів.

  У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

  КВН (Клуб веселих та найкмітливіших) – естрадна інтелектуально-гумористична гра двох або більше команд за попередньо підготовленими та імпровізаційними конкурсами на задану тему з метою визначення переможця; об’єднання на добровільних засадах команд та їх учасників з метою задоволення спільних інтересів щодо участі в естрадних інтелектуально-гумористичних іграх з однойменною назвою та організації і проведення таких ігор;

  дитяча команда КВН – організована група учасників гри КВН віком до 18 років, яка представляє загальноосвітній навчальний заклад (школу, ліцей, гімназію), позашкільний навчальний заклад тощо;

  юнацька команда КВН – організована група учасників гри КВН віком від 14 до 18 років, яка представляє професійно-технічний навчальний заклад, вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації (коледж, технікум, училище) тощо;

  фестиваль КВН – огляд-змагання команд КВН із заздалегідь визначеними конкурсами за встановленим порядком та правилами з метою виявлення переможця, лауреатів та дипломантів;

  Всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких команд КВН (далі – Фестиваль) – огляд-змагання дитячих та юнацьких команд КВН України на загальнодержавному рівні, яке проводиться щороку відповідно до цього Положення.

  1.2.   Фестиваль  проводиться з метою консолідації зусиль зацікавлених центральних органів виконавчої влади та громадських організацій у розвитку дитячого та молодіжного руху КВН України щодо створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, виявлення талановитих, обдарованих, творчих особистостей, патріотичного, морального та естетичного виховання дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля.

  1.3.         Головні завдання Фестивалю:

  виховання у дітей та молоді патріотизму, любові до України;

  формування особистості та сприяння становленню соціальної зрілості молодих громадян України;

  пропаганда та популяризація кращих зразків вітчизняного гумору та сатири;

  пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої учнівської та студентської молоді;

  задоволення потреб дітей та молоді в професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

  створення сприятливих умов для прояву та реалізації творчого потенціалу дітей та молоді, організація їх змістовного дозвілля;

  пропаганда, популяризація та консолідація дитячого та молодіжного руху КВН в Україні;

  визначення кращих дитячих та юнацьких команд КВН України.

  1.4. Організатори Фестивалю:

  Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту;

  Міністерство освіти і науки України;

  Міністерство культури і туризму України;

  Всеукраїнська молодіжна громадська організація „Асоціація „КВН України” (далі – Асоціація „КВН України”).

  До участі в організації та проведенні Фестивалю організатори можуть залучати інші державні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, які надають організаційну, фінансову або матеріальну допомогу в його проведенні.

  1.5. Повноваження організаторів:

  Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту:

  забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення Фестивалю;

  надає фінансову підтримку у проведенні Фестивалю;

  затверджує кошторис Фестивалю;

  залучає до участі в підготовці та проведенні Фестивалю Міністерство у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  Міністерство освіти і науки України:

  забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення Фестивалю;

  забезпечує участь у Фестивалі команд КВН навчальних закладів усіх рівнів;

  залучає до участі в підготовці та проведенні Фестивалю Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  Міністерство культури і туризму України:

  забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення Фестивалю;

  залучає до участі в підготовці та проведенні Фестивалю Міністерство культури Автономної Республіки Крим, управління культури і туризму обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  надає приміщення, що призначені для проведення ігор Фестивалю;

  сприяє організації змістовного відпочинку учасників Фестивалю,  проведенню екскурсій, відвіданням музеїв, виставок, історичних та культурних пам’яток тощо.

  Асоціація „КВН України”:

  здійснює оперативне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю;

  здійснює координацію діяльності команд КВН Фестивалю;

  визначає тематику, кількість конкурсних завдань, умови і часовий регламент виступу команд;

  забезпечує редагування, режисуру, репетиції та сценарну розробку ігор Фестивалю;

  забезпечує роботу компетентного журі Фестивалю;

  проводить семінари та тренінги для організаторів і учасників Фестивалю;

  залучає кошти спонсорів для проведення Фестивалю;

  залучає до участі в підготовці та проведенні Фестивалю місцеві осередки;

  забезпечує висвітлення Фестивалю в засобах масової інформації України.

  1.6. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснює Центральний оргкомітет.

  Центральний оргкомітет:

  розглядає кошторис Фестивалю та рекомендує його до погодження Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту;

  погоджує порядок проведення фінального туру Фестивалю та регіональних фестивалів;

  затверджує склад команд КВН Фестивалю;

  погоджує склад компетентного журі Фестивалю;

  визначає та нагороджує дипломами переможців та кращих учасників Фестивалю.

  1.7. Засідання Центрального оргкомітету відбуваються за ініціативи одного з організаторів, але не менше одного разу на півроку.

  Центральний оргкомітет приймає рішення за принципом більшості голосів. У разі рівного розподілу голосів перевага надається голосу представника Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

  1.8. Мова проведення Фестивалю визначається згідно з Конституцією України та Законом Української РСР "Про мови в Українській РСР".

   

                                                                                                                       II.      Учасники, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

  2.1. До участі у Фестивалі запрошуються команди навчальних (загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих) закладів і збірні команди за умови подання заявки відповідно до місцевого та Центрального оргкомітетів за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

  2.2. Вік учасників команди – до 18 років. До складу осіб, які супроводжують дітей, повинні входити керівники команд віком старші 18 років із розрахунку не менше однієї особи на 10 дітей-учасників.

  2.3. Фестиваль проводиться у три тури:

  1-й (регіональний) тур – районні, міські, обласні, республіканський (в Автономній Республіці Крим) фестивалі – жовтень-березень;

  2-й (фінальний) тур – квітень-травень;

  3-й тур – навчально-методичний фестиваль-семінар дитячих та юнацьких команд КВН України „Жарт-Птиця” – вересень.

  2.4. Порядок, умови та строки проведення регіонального туру визначаються відповідними Положеннями про місцеві (обласні, міські, районні) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН (далі – регіональні фестивалі), які розробляються відповідно до Типового положення про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України від 12.05.2009 № 1576/22/392.

  2.5. Організаторами регіональних фестивалів є Міністерство у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, Міністерство культури Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту, управління освіти і науки, управління культури і туризму обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцеві осередки Асоціації „КВН України”.

  2.6. До участі в 2-му (фінальному) турі Фестивалю запрошуються команди, які стали переможцями у 1-му турі.

  2.7. У грі (іграх або конкурсних виступах) фінального туру визначаються переможець, лауреати та дипломанти Фестивалю.

  2.8. Місце та дату проведення фінального туру визначає Центральний оргкомітет.

  2.9. Ігри та виступи команд на Фестивалі можуть включати такі конкурси:

  Привітання – гумористичне естрадне дійство, яке передбачає демонстрацію командами логічно пов’язаних між собою жартів, мініатюр, пісенних пародій тощо на задану тему.

  Розминка – конкурс, у якому команди за тридцять секунд повинні придумати смішні відповіді на запитання, які ставлять інші команди, журі, ведучий та/або глядачі.

   

  Імпровізаційний конкурс передбачає підготовку та виконання (демонстрацію) командами завдання, яке їм пропонується за певний час перед грою або під час гри. Завдання може бути літературним, музичним (пісенним, танцювальним), пантомімою тощо.

  Відеоконкурс передбачає створення командами власного короткометражного відеосюжету або озвучення змонтованого відеоряду на задану тему та його демонстрацію під час гри.

  Капітанський конкурс – це змагання капітанів команд КВН, які, перебуваючи одночасно на сцені, по черзі виконують завдання на задану тему, а потім дають відповіді на запитання, які ставлять один одному щодо змісту завдання.

  Музичний конкурс є демонстрацією командами сюжетно пов’язаних пісенних та танцювальних пародій, конферансу, жартів, мініатюр тощо на задану музичну тематику.

  Домашнє завдання – гумористична міні-вистава, виконана учасниками команд, в основу якої покладено сюжет на задану тему.

  2.10. Програму, тематику, зміст конкурсних завдань ігор фінального туру та фестивалю „Жарт-Птиця” визначає Асоціація „КВН України” та доводить цю інформацію до відома команд не менш ніж за 30 днів до початку заходів.

  2.11. Центральний оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в порядок та умови проведення Фестивалю.

  2.12. Команди, які за результатами регіонального туру не потрапили до фінального туру, але показали належний творчий рівень, запрошуються до участі в навчально-методичному фестивалі-семінарі дитячих та юнацьких команд КВН України „Жарт-Птиця”, який проводиться у рамках Фестивалю.

   

                                                                                                 III.      Визначення результатів і нагородження переможців

  3.1. Визначення результатів ігор Фестивалю здійснює компетентне журі (суддівська рада) в кількості п’яти осіб, персональний склад якого формується Асоціацією „КВН України” за погодженням з Центральним оргкомітетом.

  3.2. Оцінювання виступів команди за кожен конкурс журі здійснює за 10-бальною системою з подальшим виведенням середнього бала. Сума середніх балів за всі конкурси є оцінкою виступу команди у грі. Переможцем гри стає команда, яка отримала найвищу оцінку. Така система оцінювання залишається постійною протягом усього Фестивалю.

  3.3. Журі оцінює виступи команд за кожен конкурс комплексною оцінкою за такими критеріями: розкриття теми, художній рівень виконання, оригінальність постановки, авторська та виконавська майстерність, артистизм виконання та гумор, якість музичного оформлення, логіка мови, дикція, сценічна культура.

  3.4. Рішення журі за результатами кожної гри оформляється протоколом.

  3.5. За результатами ігор Фестивалю визначаються команди, які стали переможцями та призерами, і нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.

   

  3.6. За рішенням оргкомітетів кращі учасники Фестивалю нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.

   

                                                                                                                                                                   IV.      ФІНАНСУВАННЯ

  4.1. Фестиваль проводиться за кошти організаторів, спонсорів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  4.2. Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються відповідно до кошторису, затвердженого Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту на рік.

  4.3. Статті та розміри витрат на участь команди в кожному турі визначаються Центральним оргкомітетом і доводяться до відома команд КВН офіційним листом не менше ніж за 30 днів до початку його проведення.

   

   

   

   

   

   

  Додаток

  до Положення про Всеукраїнський

  фестиваль дитячих та

  юнацьких команд КВН

   

  ЗАЯВКА

  команди _____________________________________________________________

  (повна назва)

  про участь у Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН 20__ року.

   

  Інформація про команду:

  1.       Місто (село, селище), область________________________________________

  2.       Навчальний заклад (підприємство, установа, організація) ____________________________________________________________________

  3.       Список учасників команди:

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Дата народження

  Місце проживання

  Місце навчання, роботи

  1      

   

   

   

   

  2      

   

   

   

   

  3      

   

   

   

   

  4      

   

   

   

   

  5      

   

   

   

   

  6      

   

   

   

   

  7      

   

   

   

   

  8      

   

   

   

   

  9      

   

   

   

   

  10  

   

   

   

   

  11  

   

   

   

   

  12  

   

   

   

   

  13  

   

   

   

   

  14  

   

   

   

   

  15  

   

   

   

   

   

  4.       Керівник команди __________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  ____________________________________________________________________

  (місце навчання,роботи, посада)

  моб.тел. _____________службовий тел. _____________ e-mail _______________

   

  Заявка завіряється керівником організації, яка направляє команду для участі у Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН 20__ року.

   

  _________________                              _________________                        _________________

                 (посада)                                            (підпис)                                          (прізвище, ініціали)

   

  м.п.                                                                             ___ __________ 20__ року


   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ

  Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту,

  Міністерства культури і туризму України,

  Міністерства освіти і науки України

   

   

  __  __2009 №  ___ /___ /___

   

   

   

   

   

  Типове положення

  про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) чемпіонати КВН

   

                                                                                                                                                            I.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) чемпіонати команд КВН (далі – регіональні чемпіонати) проводяться з метою консолідації зусиль зацікавлених місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій у розвитку молодіжного руху КВН відповідно області, міста, району та Автономної Республіки Крим щодо створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, виявлення талановитих, обдарованих, творчих особистостей, патріотичного, морального та естетичного виховання дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля.

  1.2. Головні завдання місцевого чемпіонату:

  виховання у дітей та молоді патріотизму, любові до України;

  пропаганда та популяризація кращих зразків вітчизняного гумору та сатири;

  формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості;

  пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої молоді;

  задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

  організація змістовного дозвілля дітей та молоді, створення сприятливих умов для реалізації їх творчого потенціалу;

  пропаганда, популяризація та консолідація молодіжного руху КВН в області, місті, районі;

  визначення кращих команд КВН регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста, району);

  визначення команд від регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста, району) для участі в Чемпіонаті КВН України.

  1.3. Організатори регіонального чемпіонату:

  Міністерство у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  Міністерство культури Автономної Республіки Крим, управління культури і туризму обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  Місцевий осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Асоціація „КВН України” (далі – місцевий осередок Асоціації „КВН України”).

  До участі в організації та проведенні регіонального чемпіонату організатори можуть залучати інші державні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, які надають організаційну, фінансову або матеріальну допомогу в його проведенні.

  1.4. Повноваження організаторів:

  Міністерство у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  забезпечують організаційну підтримку підготовки та проведення місцевого чемпіонату;

  надають фінансову підтримку у проведенні регіонального чемпіонату;

  затверджують кошторис регіонального чемпіонату;

  залучають до участі в підготовці та проведенні регіонального чемпіонату структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  забезпечують організаційну підтримку підготовки та проведення регіонального чемпіонату;

  забезпечують участь у регіональному чемпіонаті команд КВН навчальних закладів;

  залучають до участі в підготовці та проведенні регіонального чемпіонату міські та районні управління освіти і науки.

  Міністерство культури Автономної Республіки Крим, управління культури і туризму обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  забезпечують організаційну підтримку підготовки та проведення регіонального чемпіонату;

  залучають до участі в підготовці та проведенні регіонального чемпіонату міські та районні управління культури і туризму;

  сприяють в наданні приміщень, що призначені для проведення ігор регіонального чемпіонату;

  сприяють організації змістовного відпочинку учасників регіонального чемпіонату, проведенню екскурсій, відвіданням музеїв, виставок, історичних та культурних пам’яток тощо.

  Місцевий осередок Асоціації „КВН України”:

  здійснює координацію діяльності команд КВН регіонального чемпіонату;

  визначає тематику, кількість конкурсних завдань, умови і часовий регламент виступу команд;

  забезпечує редагування, режисуру, репетиції та сценарну розробку ігор регіонального чемпіонату;

  проводить семінари та тренінги для організаторів та учасників регіонального чемпіонату.

  1.5. Загальне керівництво підготовкою та проведенням регіонального чемпіонату здійснює місцевий оргкомітет, до складу якого входять по одному уповноваженому організаторами представнику.

  Місцевий оргкомітет:

  здійснює оперативне керівництво підготовкою та проведенням регіонального чемпіонату;

  розглядає кошторис регіонального чемпіонату та рекомендує його до затвердження Міністерством у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  затверджує склад команд КВН регіонального чемпіонату;

  визначає міста та місце проведення ігрових турів регіонального чемпіонату;

  погоджує порядок проведення регіонального чемпіонату;

  залучає кошти спонсорів для проведення регіонального чемпіонату;

  забезпечує роботу компетентного журі ігор регіонального чемпіонату;

  визначає та нагороджує дипломами переможців та кращих учасників регіонального чемпіонату;

  забезпечує висвітлення регіонального чемпіонату в засобах масової інформації.

  1.6. Засідання місцевого оргкомітету відбуваються за ініціативи одного з організаторів, але не менше одного разу на півроку.

  Місцевий оргкомітет приймає рішення за принципом більшості голосів. У разі рівного розподілу голосів перевага надається голосу представника Міністерства   у   справах   молоді,   сім’ї   та   гендерної   політики  Автономної

  Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  1.7. Мова проведення місцевого чемпіонату визначається згідно з Конституцією України та Законом Української РСР "Про мови в Українській РСР".

   

                                                                                                                       II.      Учасники, Порядок і терміни проведення

  2.1. До участі в регіональному чемпіонаті запрошуються команди навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, збірні команди за умови подання заявки до місцевого оргкомітету за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

  2.2. Порядок, умови, строки  та дати проведення регіонального чемпіонату визначаються місцевим оргкомітетом і узгоджуються з Центральним оргкомітетом Чемпіонату КВН України.

  2.3. Регіональний чемпіонат проводиться з жовтня по травень.

  2.4. Регіональний чемпіонат може передбачати проведення попередніх (районних, міських) етапів та заключного – обласного, республіканського (для Автономної Республіки Крим), міського (для Києва і Севастополя).

  2.5. До участі у заключному етапі регіонального чемпіонату запрошуються команди, які стали переможцями та дипломантами попереднього (районного, міського) етапу. Їх кількість визначає місцевий оргкомітет та направляє їм офіційні листи-запрошення.

  2.6. Дати та місце проведення ігор регіонального чемпіонату визначає місцевий оргкомітет.

  2.7. Ігри регіонального чемпіонату можуть включати такі конкурси:

  Привітання – гумористичне естрадне дійство, яке передбачає демонстрацію командами логічно пов’язаних між собою жартів, мініатюр, пісенних пародій тощо на задану тему.

  Розминка – конкурс, у якому команди за тридцять секунд повинні придумати смішні відповіді на запитання, які ставлять інші команди, журі, ведучий та/або глядачі.

  Імпровізаційний конкурс передбачає підготовку та виконання (демонстрацію) командами завдання, яке їм пропонується за певний час перед грою або під час гри. Завдання може бути літературним, музичним (пісенним, танцювальним), пантомімою тощо.

  Відеоконкурс передбачає створення командами власного короткометражного відеосюжету або озвучення змонтованого відеоряду на задану тему та його демонстрацію під час гри.

  Капітанський конкурс – це змагання капітанів команд КВН, які, перебуваючи одночасно на сцені, по черзі виконують завдання на задану тему, а потім дають відповіді на запитання, які ставлять один одному щодо змісту завдання.

  Музичний конкурс є демонстрацією командами сюжетно пов’язаних пісенних та танцювальних пародій, конферансу, жартів, мініатюр тощо на задану музичну тематику.

  Домашнє завдання – гумористична міні-вистава, виконана учасниками команд, в основу якої покладено сюжет на задану тему.

  2.8. Тематику, кількість конкурсних завдань, умови і часовий регламент виступу команд у кожній грі визначає місцевий оргкомітет та доводить цю інформацію до їх відома не менше ніж за 30 днів до початку туру.

  2.9. Місцевий оргкомітет залишає за собою право вносити зміни у порядок та умови проведення регіонального чемпіонату.

   

   

                                                                                                 III.      Визначення результатів і нагородження переможців

  3.1. Визначення результатів ігор регіонального чемпіонату здійснює компетентне журі (суддівська рада) в кількості п’яти осіб, персональний склад якого формується місцевим оргкомітетом.

  3.2. Оцінювання виступів команди за кожен конкурс журі здійснює за 10-бальною системою з подальшим виведенням середнього бала. Сума середніх балів за всі конкурси є оцінкою виступу команди у грі. Переможцем гри стає команда, яка отримала найвищу оцінку. Така система оцінювання залишається постійною протягом проведення регіонального чемпіонату.

  3.3. Журі оцінює виступи команд за кожен конкурс комплексною оцінкою за такими критеріями: розкриття теми, художній рівень виконання, оригінальність постановки, авторська та виконавська майстерність, артистизм виконання та гумор, якість музичного оформлення, логіка мови, дикція, сценічна культура.

  3.4. Рішення журі за результатами кожної гри оформляється протоколом.

  3.5. За результатами ігор регіонального чемпіонату визначаються команди КВН, які стають переможцями та призерами, і нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.

  3.6. За рішенням місцевого оргкомітету кращі учасники регіонального чемпіонату нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.

   

   

                                                                                                                                                                   IV.      ФІНАНСУВАННЯ

  4.1. Регіональний чемпіонат проводиться за кошти організаторів, спонсорів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  4.2. Витрати на організацію та проведення регіонального чемпіонату здійснюються відповідно до кошторису, затвердженого Міністерством у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  4.3. Статті та розміри витрат на участь команди в кожному турі визначаються місцевим оргкомітетом і доводяться до відома команд КВН офіційним листом не менше ніж за 30 днів до початку його проведення.

   

   

   

   

  Додаток до Типового положення про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) чемпіонати КВН

   

  ЗАЯВКА

  команди _____________________________________________________________

  (повна назва)

  про участь у місцевому (обласному, міському, районному) та республіканському (в Автономній Республіці Крим) чемпіонатах КВН 20__ року.

   

  Інформація про команду:

  1.       Місто (село, селище), область________________________________________

  2.       Навчальний заклад (підприємство, установа, організація) ____________________________________________________________________

  3.       Список учасників команди:

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Дата народження

  Місце проживання

  Місце навчання, роботи

  1            

   

   

   

   

  2            

   

   

   

   

  3            

   

   

   

   

  4            

   

   

   

   

  5            

   

   

   

   

  6            

   

   

   

   

  7            

   

   

   

   

  8            

   

   

   

   

  9            

   

   

   

   

  10        

   

   

   

   

  11        

   

   

   

   

  12        

   

   

   

   

  13        

   

   

   

   

  14        

   

   

   

   

  15        

   

   

   

   

   

  4.       Керівник команди __________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  ____________________________________________________________________

  (місце навчання, роботи, посада)

  моб.тел. __________службовий тел. ________________ e-mail _______________

   

  Заявка завіряється керівником організації, яка направляє команду для участі в місцевому (обласному, міському, районному) та республіканському (в Автономній Республіці Крим) чемпіонатах КВН 20__ року.

  _________________                              _________________                        _________________

                 (посада)                                            (підпис)                                          (прізвище, ініціали)

   

  м.п.                                                                                           ___ __________ 20__ року

   

   


   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ

  Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту

  Міністерства культури і туризму України,

  Міністерства освіти і науки України

   

  __ __  2009 № ___ /___ /___

   

   

  Типове положення

  про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) фестивалі

  дитячих та юнацьких команд КВН

   

                                                                                                                                                            I.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Місцевий (обласний, міський районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) фестивалі дитячих та юнацьких команд Клубу веселих та найкмітливіших (далі – регіональні фестивалі) проводяться з метою консолідації зусиль зацікавлених місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій у розвитку дитячого та молодіжного руху КВН України щодо створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, виявлення талановитих, обдарованих, творчих особистостей, патріотичного, морального та естетичного виховання дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля.

  1.2.             Основні завдання місцевого фестивалю:

  виховання у дітей та молоді патріотизму, любові до України;

  пропаганда та популяризація кращих зразків вітчизняного гумору та сатири;

  формування особистості дитини, становлення її соціальної зрілості;

  пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої учнівської та студентської молоді;

  задоволення потреб дітей та молоді в професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

  створення сприятливих умов для прояву та реалізації творчого потенціалу дітей та молоді, організація їх змістовного дозвілля;

  пропаганда, популяризація та консолідація дитячого та молодіжного руху КВН у регіонах (Автономній Республіці Крим, області, місті, районі) та Україні;

  визначення кращих дитячих та юнацьких команд КВН регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста, району).

  1.3. Організатори регіонального фестивалю:

  Міністерство у справах сім’ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  Міністерство культури Автономної Республіки Крим, управління культури і туризму обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  Місцевий осередок всеукраїнської молодіжної громадської організації „Асоціація „КВН України” (далі – місцевий осередок Асоціації „КВН України”).

  До участі в організації та проведенні регіонального фестивалю організатори можуть залучати інші державні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, які надають організаційну, фінансову або матеріальну допомогу в його проведенні.

  1.4. Повноваження організаторів:

  Міністерство у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  забезпечують організаційну підтримку підготовки та проведення місцевого фестивалю;

  надають фінансову підтримку у проведенні регіонального фестивалю;

  затверджують кошторис регіонального фестивалю;

  залучають до участі в підготовці та проведенні регіонального фестивалю структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  забезпечують організаційну підтримку підготовки та проведення регіонального фестивалю;

  забезпечують участь у регіональному фестивалі команд КВН навчальних закладів всіх рівнів;

  залучають до участі в підготовці та проведенні регіонального фестивалю міські та районні управління освіти і науки.

  Міністерство культури Автономної Республіки Крим, управління культури і туризму обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  забезпечують організаційну підтримку підготовки та проведення регіонального фестивалю;

  залучають до участі в підготовці та проведенні регіонального фестивалю міські та районні управління культури і туризму;

  надають приміщення для проведення ігор регіонального фестивалю;

  сприяють організації змістовного відпочинку учасників регіонального фестивалю, проведенню екскурсій, відвіданням музеїв, виставок, історичних та культурних пам’яток тощо.

  Місцевий осередок Асоціації „КВН України”:

  здійснює координацію діяльності команд КВН регіонального фестивалю;

  визначає тематику, кількість конкурсних завдань, умови і часовий регламент виступу команд;

  забезпечує редагування, режисуру, репетиції та сценарну розробку ігор та виступів команд регіонального фестивалю;

  проводить семінари та тренінги для організаторів та учасників регіонального фестивалю;

  залучає кошти спонсорів для проведення регіонального фестивалю.

  1.5. Загальне керівництво підготовкою та проведенням регіонального фестивалю здійснює місцевий оргкомітет, до складу якого входять по одному представнику, уповноваженому організаторами.

  Місцевий оргкомітет:

  здійснює оперативне керівництво підготовкою та проведенням регіонального фестивалю;

  визначає склад команд КВН регіонального фестивалю;

  залучає кошти спонсорів для проведення регіонального фестивалю;

  забезпечує роботу компетентного журі ігор регіонального фестивалю;

  погоджує склад журі регіонального фестивалю;

  визначає та нагороджує дипломами переможців та кращих учасників регіонального фестивалю.

  забезпечує висвітлення регіонального фестивалю в засобах масової інформації.

  1.6. Засідання місцевого оргкомітету відбуваються за ініціативи одного з організаторів, але не менше одного разу на півроку.

  Місцевий оргкомітет приймає рішення за принципом більшості голосів. У разі рівного розподілу голосів перевага надається голосу представника Міністерства у справах молоді, сім’ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  1.7. Мова проведення регіонального фестивалю визначається згідно з Конституцією України та Законом Української РСР "Про мови в Українській РСР".

   

                                                                                                                       II.      Учасники, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

  2.1. До участі в регіональному фестивалі запрошуються команди навчальних закладів (загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих) і збірні команди за умови подання заявки до місцевого оргкомітету за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

  2.2. Вік учасників команди – до 18 років. До складу осіб, які супроводжують дітей, повинні входити керівники команд віком старші 18 років із розрахунку не менше однієї особи на 10 дітей-учасників.

  2.3. Регіональний фестиваль проводиться у два тури:

  1-й тур – районні, міські фестивалі – жовтень-грудень;

  2-й (фінальний) тур – обласний, республіканський (для Автономної Республіки Крим), міський (для Києва і Севастополя) фестиваль – лютий-березень.

  Терміни проведення регіонального фестивалю узгоджуються з Центральним оргкомітетом Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН.

  2.4. До участі у 2-му (фінальному) турі регіонального фестивалю запрошуються команди, які стали переможцями міських (районних) фестивалів і рекомендовані місцевими оргкомітетами.

  2.5. У грі (іграх або конкурсних виступах) фінального туру визначаються переможець, лауреати та дипломанти регіонального фестивалю.

  2.6. Місце та дату проведення фінального туру визначає місцевий оргкомітет.

  2.7. Ігри регіонального фестивалю можуть включати такі конкурси:

  Привітання – гумористичне естрадне дійство, яке передбачає демонстрацію командами логічно пов’язаних між собою жартів, мініатюр, пісенних пародій тощо на задану тему.

  Розминка – конкурс, у якому команди за тридцять секунд повинні придумати смішні відповіді на запитання, які ставлять інші команди, журі, ведучий та/або глядачі.

  Імпровізаційний конкурс передбачає підготовку та виконання (демонстрацію) командами завдання, яке їм пропонується за певний час перед грою або під час гри. Завдання може бути літературним, музичним (пісенним, танцювальним), пантомімою тощо.

  Відеоконкурс передбачає створення командами власного короткометражного відеосюжету або озвучення змонтованого відеоряду на задану тему та його демонстрацію під час гри.

  Капітанський конкурс – це змагання капітанів команд КВН, які, перебуваючи одночасно на сцені, по черзі виконують завдання на задану тему, а потім дають відповіді на запитання, які ставлять один одному щодо змісту завдання.

  Музичний конкурс є демонстрацією командами сюжетно пов’язаних пісенних та танцювальних пародій, конферансу, жартів, мініатюр тощо на задану музичну тематику.

  Домашнє завдання – гумористична міні-вистава, виконана учасниками команд, в основу якої покладено сюжет на задану тему.

  2.8. Програму, тематику, зміст конкурсних завдань ігор 2-го (фінального) туру визначає місцевий оргкомітет та доводить цю інформацію до відома команд не менш як за 30 днів до початку туру.

  2.9. Місцевий оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в порядок та умови проведення регіонального фестивалю.

  2.10. Команда-переможець регіонального фестивалю стає учасником Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН.

  2.11. Команди, які за результатами 1-го туру не потрапили до фінального туру, але показали належний творчий рівень, залучаються до участі в Навчально-методичному фестивалі-семінарі дитячих та юнацьких команд КВН України „Жарт-Птиця”, який проводиться в рамках Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН.

   

                                                                                                 III.      Визначення результатів і нагородження переможців

  3.1. Визначення результатів ігор регіонального фестивалю здійснює компетентне журі (суддівська рада) в кількості п’яти осіб, персональний склад якого формується місцевим оргкомітетом.

  3.2. Оцінювання виступів команди за кожен конкурс журі здійснює за 10-бальною системою з подальшим виведенням середнього бала. Сума середніх балів за всі конкурси є оцінкою виступу команди у грі. Переможцем гри стає команда, яка отримала найвищу оцінку. Така система оцінювання залишається постійною протягом усього регіонального фестивалю.

  3.3. Журі оцінює виступи команд за кожен конкурс комплексною оцінкою за такими критеріями: розкриття теми, художній рівень виконання, оригінальність постановки, авторська та виконавська майстерність, артистизм виконання та гумор, якість музичного оформлення, логіка мови, дикція, сценічна культура.

  3.4. Рішення журі за результатами кожної гри оформляється протоколом.

  3.5. За результатами ігор регіонального фестивалю визначаються команди, які стали переможцями та призерами, і нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.

  3.6. За рішенням місцевого оргкомітету кращі учасники регіонального фестивалю нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.

   

                                                                                                                                                                   IV.      ФІНАНСУВАННЯ

  4.1. Регіональний фестиваль проводиться за кошти організаторів, спонсорів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  4.2. Витрати на організацію та проведення регіонального фестивалю здійснюються відповідно до кошторису, затвердженого Міністерством у справах  молоді,  сім’ї  та  гендерної  політики  Автономної  Республіки  Крим,

  структурними підрозділами у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  4.3. Статті та розміри витрат на участь команди в кожному турі визначаються місцевим оргкомітетом і доводяться до відома команд КВН офіційним листом не менше ніж за 30 днів до початку його проведення.

   

   

   

   


  Додаток до Типового положення про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН

  ЗАЯВКА

  команди _____________________________________________________________

  (повна назва)

  про участь у місцевому (обласному, міському, районному) та республіканському (в Автономній Республіці Крим) фестивалях дитячих та юнацьких команд КВН 20__ року.

   

  Інформація про команду:

  1.       Місто (село, селище), область________________________________________

  2.       Навчальний заклад (підприємство, установа, організація)_________________

  3.       Список учасників команди:

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Дата народження

  Місце проживання

  Місце навчання, роботи

  1      

   

   

   

   

  2      

   

   

   

   

  3      

   

   

   

   

  4      

   

   

   

   

  5      

   

   

   

   

  6      

   

   

   

   

  7      

   

   

   

   

  8      

   

   

   

   

  9      

   

   

   

   

  10  

   

   

   

   

  11  

   

   

   

   

  12  

   

   

   

   

  13  

   

   

   

   

  14  

   

   

   

   

  15  

   

   

   

   

   

  4.       Керівник команди __________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  ________________________________________________________________________________

  (місце навчання, роботи, посада)

  моб.тел. ___________службовий тел. _______________ e-mail _______________

   

  Заявка завіряється керівником організації, яка направляє команду для участі в місцевому (обласному, міському, районному) та республіканському (в Автономній Республіці Крим) фестивалях дитячих та юнацьких команд КВН 20__ року.

   

  _________________                              _________________                        _________________

                 (посада)                                            (підпис)                                          (прізвище, ініціали)

   

  М.П.                                                                                                         _____ _____________20   року